To meter kake

Kåkenåpning

Det er en glad og lettet speidergruppe som ett år etter brannen kan ønske velkommen til nye Kåken, en mer moderne hytte med lerk i veggene og skifer på taket – bedre tilrettelagt etter dagens krav, men samtidig utformet som en naturlig arvtaker etter den gamle. Mer enn 200 personer gjestet åpningsseremonien, som ble feiret med dåp, taler og en

» Read more