Speiderdrakten

Det har dessverre ikke vært mulig for oss å finne noe informasjon på NSF sine nåværende nettsider om speiderdrakt og merkeplassering.

Vi har derfor lagt ut denne informasjonen, som er hentet fra Forbundet sine «gamle» nettsider.

Forhåpentlig vil siden på ett eller annet tidspunkt bli erstattet av NSFs offisielle dokumentasjon.

Merkeplassering

 • Forbundsmerket NSF – (NSFs kløverlilje på blå bunn) Venstre skjortelomme, midt på lommefolden. På skjortene du kjøper nå, er dette merket allerede påsydd.
 • Enhetsmarkering – (Kvadratisk merke med ulike farger og symboler for de ulike enhetene) På speiderskjerfet med det innbroderte kompasset i bunnen. Plasseres et stykke fra ytterkantene.
 • WAGGGS – (Gul trekløver på blå bunn) Verdensmerke for jenter. Venstre overarm på skjorten
 • WOSM – (Hvit lilje på lilla eller blå bunn) Verdensmerke for gutter. Venstre overarm på skjorten
 • Gruppebånd (Tekst 4. BERGEN-SANDVIKEN) – Over høyre lomme på skjorten, rett over lommeklaffen
 • Kretsmerke («HORDALAND KRINS») – Over høyre lommeklaff på skjorten
 • Korpsmerke – Høyre skjortelomme, midt på lommefolden
 • Norges – merke – O ver gruppebåndet
 • Deltagermerke (F.eks. fra Bymanøver o.a.) – Kan brukes spesielle deltagermerker for bl.a. landsleirer osv. Kan brukes inntil ett år. Venstre arm under verdensmerket
 • Patruljemerker (flokk og tropp) – Med spissen ned, over venstre skjortelomme
 • Utfordringen – Rett over venstre brystlomme
 • Jeg er beredt – under forbundsmerket, på venstre skjortelomme, midt på lommefolden
 • Programmerker – På høyre overarm. Merkene syes på slik at de former en omvendt ”V”
 • Speidersjefens topputmerkelse – Plasseres på høyre overarm inne i formasjonen til programmerkene
 • Fordypningsmerkene (Knivmerket o.a. tilsvarende) – Inntil 6 merker og ”6 merkers” merket på
  høyre overarm, parvis, under programmerkene med avstand mellom merkene
 • Prosjektmerker – På høyre arm, fortløpende sammen med fordypningsmerkene
 • Merkesnorer – Bæres rundt høyre arm på speiderskjorten
 • Patruljeførerstriper/assistentstriper – Patruljeførerstripene parallelt med lommefolden, midt på feltene, assistentstripen på høyre side av lommefolden. Stripene plasseres slik at spissen på hakene står nedover
 • Peffkursmerke – Plasseres over venstre brystlomme over utfordringen og til høyre for eventuelt sjøspeidermerke og patruljemerke
 • Gruppemerket (med gruppeemblemet – Mon Plaisir og kløver og lilje). Dette er i tillegg til de ordinære merkene – Ca. 1 cm over venstre lommeklaff,    

De merkene som er aktuelle for speiderne, og som deles ut av gruppen, er markert med fet skrift

RETNINGSLINJER OM SPEIDERDRAKT (Jfr. NSFs lover § 4)

1. PRINSIPPER OM SPEIDERDRAKT

1.2 Hensikten med speiderdrakten er:

Identitet – speidere skal føle at de er del av en verdensomspennende barne- og ungdomsbevegelse/fellesskap.
Synlighet – speidere skal synes utad og innad.
Likhet – speidere skal behandles likt med tanke på økonomi og ressurser, men ikke som like individer intellektuelt og utviklingsmessig sett.

1.2 Speiderdrakt bør brukes når en eller flere enheter opptrer offentlig.
1.3 Bare medlemmer av Norges speiderforbund kan bære NSFs godkjente speiderdrakt.

2. SPEIDERDRAKTEN

2.1 Speiderdrakten består av:- speiderskjerf med skjerfknute- grå speiderskjorte med distinksjoner. Speiderskjorten selges gjennom forbundets offisielle salgskanaler.

2.2 Kolleksjon BLÅ er offisielt plagg i tillegg til speiderskjorten. Plaggene kan brukes i tillegg til speiderskjorten og kan ha trykk med gruppenavn på venstre side. Det skal ikke sys på speidermerker på plaggene og de kan brukes sammen med speiderskjerfet i speidersammenhenger.