Troppen

5. – 10. klasse

Troppen består av speidere i alderen 10 – 16 år. 

Alle møtene i troppen holdes om onsdagen, og vi skifter mellom fellesmøter (troppsmøter og merkemøter/førepatruljemøter) og separate patruljemøter/aspirantmøter (aspirantmøter bare om høsten). Vanligvis holdes disse vekselvis annenhver uke, men avvik kan forekomme.

Aspirantpatruljen om høsten består av speiderne i 5.klasse.

I vår vil vi ha som hovedtema matauk, førstehjelp, orientering og pionering, med stort sett ett tema hver måned.

I kalenderen vår finner du en liste over kommende møter og andre arrangementer som gjelder troppen. Fullstendig terminliste for semesteret (pdf) kan du laste ned her. Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer i terminlisten, da vil det bli gitt beskjed med e-post og/eller SMS og fortrinnsvis også i kalenderen. Bemerk at vi ikke har møter i skoleferie-uker.

  • Møter innendørs varer fra kl.18.00 til 19.30.
  • Møter ute begynner 18.00 og slutter 19.30 på det stedet vi da befinner oss. Det vil si at vi må gå tilbake til hvor vi startet møte. Vi prøver helst og ikke være nede igjen senere enn 20.00. Steder vi vanligvis er ute er Munkebotn, Skredderdalen, Lysten (Mon Plaisir) og Stoltzen.
  • Oppmøtested for patrulje- og aspirantmøter avtales etter hvert.

Påkledning og utstyr på møter/turer: Innemøter: Speiderskjorte/gruppeskjorte og sjal. Utemøter: speidersjal kniv. Turer: Speidersjal. Og selvfølgelig klær etter været!

NB! Vi har en flott førerpatrulje med unge speidere som leder yngre og gjør en innsats hver eneste uke. De er med på planleggingsmøter, planlegger egne møter og deltar på kurs. Allikevel ligger det en ikke så liten frustrasjon når de kommer på møtet, og ingen i patruljen stiller. Derfor er det viktig at dere sender sms til patruljefører om speiderne ikke kan komme på et møte. Er det f.eks. bursdager vet dere det gjerne god tid i forveien, det kan gi peffene mulighet til å endre møteinnhold, evt. slå sammen møter for flere patruljer.

Troppsledelsen i våren 2017 er:

Verv Navn E-post Telefon
Troppsleder Anders Knutsson Koren Rogagaten 39,
5055 BERGEN
94 88 54 35
Troppsassistent Trine Bartz-Johannessen Inndalsveien 7,
5063 BERGEN
45 24 15 70
Troppsassistent Astrid Karin Vingen Endal Edvardsens gate 4,
5034 BERGEN
55 96 08 80
90 12 54 66
Troppsassistent Tine Sutton Lerøy Christinegård 40,
5037 BERGEN
55 95 11 39
90 51 64 22
Troppsassistent Lise Olderkjær Repslagergaten 1,
5033 BERGEN
99 04 82 05
Troppsassistent Bendik Prestegård Vatne Langarinden 407,
5132 NYBORG
55 19 04 06
95 44 88 95

Legg igjen en kommentar