Gjenreisning av Kåken 2005 – 2006

Her er en kort oppsummering etter det skjedde fra brannen 2. august 2005 til Nye Kåken ble innviet 10. september 2006.

Natt til onsdag 3. august.

Gruppeleder Vinjar (Wærenskjold) blir oppringt av politiet like før midnatt med beskjed om at Kåken brenner. Tar kontakt med roverne som er i Bergen for å forhøre seg om det er noen rovere eller andre på Kåken. Det er det heldigvis ikke. Erik (Fristad), Christoffer (Eide), Ingvild (Fristad) og Magnus (Koren) drar opp til hytten, og finner at den er nedbrent til grunnen. Det brenner fortsatt i skogen rundt, og dette blir slokket.

Onsdag 3. august.
Politiet gjør ferdig sine undersøker i brannruinene.
Om ettermiddagen drar Erik, Anders (Fristad) og Vinjar opp, og gjennomsøker ruinene for å finne om det kan ligge igjen noe av verdi. Nesten alt er ødelagt av varme. Vi tar vare på noen beslag o.a. som kanskje kan brukes på en ny hytte.
Vi har kontakt med forsikringsselskap (Vesta) og byfjellsforvalter, og får signaler om at vi høyst sannsynlig kan gjenreise hytten. Håpet om at vi kan ha en ny hytte under tak til det som skulle ha vært Kåkens 100-årsjubileum i 2006, begynner å vokse.

Torsdag 4. august.
Christoffer leverer bilder og tegninger av hytten til politiet. I samtaler med politiet samme dag framkommer at de ikke kan si noe om brannårsaken, og at det kunne gå noen måneder før vi ville få svar.

Tirsdag 9. august.
Representant for forsikringsselskapet har befaring på branntomten sammen med Ulf (Larsen), Magnus og Vinjar.
Ulf, Magnus, Christoffer og Vinjar har oppsummeringsmøte om kvelden. Den nye hytten begynner å ta form i tankene våre.

Lørdag 13. august.
Det holdes dugnad på branntomten for om mulig å finne mer av verdi, uten videre resultat. Brannskadd skog sages ned.

Tirsdag 16. august.
Gruppetinget vedtar at hytten skal gjenreises, hyttestyret nedlegges og gjenreisningskomité oppnevnes.

Søndag 21. august.
Tradisjonen tro avvikler vi åpningsturen med nesten 60 deltakere. Vi får mange gode tips og positive signaler om hjelp fra foreldre.

Tirsdag 23. august.
Gjenreisningskomiteen har sitt første møte. Vi diskuterer primært hvordan vi skal legge opp løpet videre, men vi er også innom den nye hyttens utforming, materialvalg og mulige finansieringskilder for å kunne bygge en mer utstyrt hytte enn det forsikringen dekker.

Fredag 26. august.
En del av komitémedlemmene har møte med Vesta, der vi diskuterer/avklarer en del forhold rundt rydding av branntomten og gjenreising av hytten.

September
Rydding på branntomten har kommet i gang, restene skal spas opp i sekker (big-bags) som skal transporteres med helikopter til containere som står på Rundemanen.
Arbeidet var planlagt ferdig til midten av september, men er blitt forsinket av dårlig vær og omfordelinger av ryddemannskaper etter flomregnet i Bergen.

Tirsdag 13. september.
Gjenreisningskomiteen (Bjarne (Eide), Vinjar, Trym (Myrseth), Magnus, Geir (Bartz-Johannesen), Anders og Ulf) har sitt andre møte. Bjarne legger fram tegninger han og Grethe har laget, basert på diskusjonene på forrige møte. Komiteen bifaller stort sett forslaget, men ønsker seg større kjøkken. Ellers diskuteres en del detaljer. Det konkluderes med at Anders (Koren) skal lage målsatte tegninger med et tegneprogram, og disse framlegges for gruppetinget 28/9, med formål om å få godkjenning til å gå videre til arkitekt el. lign. Det vil være Vesta som bestemmer hvordan dette løpet skal kjøres. Følgende ble bestemt:

 • Anders utarbeider tegninger som skal legges fram til gruppetinget for et prinsippvedtak 28 september. Tegningen er basert på en håndtegning som Bjarne hadde med til møtet.
 • Kåken 2 vil ha en tilnærmet lik stil som den nedbrente Kåken.
 • I hovedsak så vil Kåken 2 innholde: kjøkken, gang og stue, med loft over hele etasjen. For loftet sin del ønsker vi at kneveggen blir høyere så det blir mer koselig som soveplass.
 • Forslaget innebærer at hytten vil bli på ca 60m², og at merkostnader ved dette tas igjen ved at bod for ved og redskaper samt utedo blir oppført på dugnad.
 • Når prinsippvedtaket foreligger fra gruppetinget 28. september, forsetter byggekomiteen arbeidet med Vesta for å arbeide fram et komplett forslag. Dette forslaget må tilslutt godkjennes av gruppetinget.
 • Det er viktig til neste møte, som starter rett etter gruppetinget onsdag 28 september på Lokalet ca kl 20:15, at vi alle har med oss innspill til arkitekt, praktiske innspill og annet relevant for designet av hytten.
 • Vinjar leverte ut liste angående inventar, som alle bør ha sett på og gjort seg opp noen meninger om priser etc. Bjarne vil gå og sjekke priser i butikkene.

I løpet av september hadde gjenreisningskomiteen to møter, og brukt en god del av tiden på diskutere alternative planløsninger:

 • Vi synes at vi skal beholde noe av grunnplanen, bl.a. at inngangsdøren vender mot øst, at stuen ligger mot vest, og at boder bygges i forlengelsen av hytten i retning mot brønnen.
 • For å beskytte inngangsdøren og for å kunne ha et sted under tak der det går an å ta av seg vått tøy, er det foreslått en åpen svalgang på halve østveggen. Videre er kjøkkenet plassert med vindu mot Pytten, og gangen ligger på fjellvegg-siden. I denne svalgangen vil vi også ha en låsbar kasse til gassflaskene, slik at de ikke oppbevares innendørs. Svalgangen må selvsagt ha en form for dør/port, for å holde sauene ute.
 • Vi er kommet fram til at det er mest hensiktsmessig med helt loft (ikke hems), og ved å heve taket på loftet, og ha 60 cm knevegger, vil vi få bedre utnyttelse av loftsarealet. Komiteen kunne ikke bli enig om plassering av trapp(er) til loft, dette må også tilpasses krav til rømningsveier.
 • I stuen tenker vi oss at spiseplassen og «salongen» bytter plass, d.v.s. at spisebordet kommer ved vindusveggen.
 • Mellom kjøkken og stue er en bred skyvedør. På tegningen slår alle de andre dørene innover. Av hensyn til tetthet og rømningsmuligheter må i hvert fall ytterdøren slå utover. Det er mulig at alle dører bør slå utover (mot gangen) p.g.a. krav til rømningsveier.
 • Detaljer vedr. brannmur rundt ovn tegnes inn etter hvert.
 • Vi planlegger en hytte som er noe større enn den vi hadde, samtidig som vi reduserer bodplassen en del. Vi tar vekk den karakteristiske «knekken» i takprofilen, siden vi da får bedre utnyttelse av loftet, og trolig får en rimeligere konstruksjonsløsning.
 • Vi kommer til å satse på mye den samme byggeskikk som gamle Kåken, d.v.s. vanlig stenderverk og liggende kledning, samt panel innvendig. Endelig materialvalg bestemmes etter hvert, men vi vil satse på at vi kan få kledning som med rimelig godt vedlikehold holder like lenge som den forrige, d.v.s. minst 99 år.
 • Det ble også framlagt forslag til plantegninger.

Mer utfyllende kommer etter hvert…