Foreldrelaget

(Foreldreforeningen)


Formål:

Alle speidergrupper ønsker aktive foreldre som er interesserte i å følge opp sine barn. Foreldreforeningene støtter opp om gruppenes arbeid ved økonomisk og praktisk bistand i den utstrekning gruppene og foreldrene ønsker det. Dessuten er foreldre hjertelig velkomne som ledere/assistenter.

Foreldreforening er en viktig støtte for oss som gruppe, og vi mener også det er både hyggelig og nyttig for foreldre å ha kontakt med andre speiderforeldre.  


Medlemskap:
Alle foreldre/foresatte til aktive speidere i gruppen er automatisk med i foreldrelaget.

Oppgaver:

Delta i vedlikehold av utstyr og eiendommer      Kåken og lokalet.
Kanoer, tilhengere, leirutstyr
Inntektsbringende tiltak Hjelp ved «Stoltzekleiven» opp og familiedagen.
Bistå under arrangementer Foreldrehjelp og transport på møter og turer.
Baking og kjøkkentjeneste til julegildet.

Styret:
For øyeblikket består styret i foreldrelaget av to frivillige medlemmer, som samarbeider med gruppeledelsen om hvilke oppgaver som forledrelaget skal påta seg, og hvordan det skal gjennomføres.Foreldrelagets styre for 2017 er:

Navn E-post Mobil
Kathrine Halleland 920 66 565
Trine S. Lerøy 905 16 422

Styrets oppgaver:
Koordinere aktiviteter der foreldre deltar, sammen med lederne
Alle foreldre/foresatte kan delta i den grad de har lyst og anledning. Det kan velges mellom alt fra kakebaking, transport, dugnad, foreldrehjelp på turer, til aktivt arbeid i enhetene eller i styret. Deltar du på speiderarrangementene, får du et godt innblikk i speidernes aktiviteter. All innsats øker trivselen, og er til hjelp for at lederne skal kunne gjennomføre arbeidet med speiderne under gode betingelser.De viktigste inntektsbringende aktivitetene for gruppen er deltakelse ved Vareggs arrangement «Stoltzekleiven opp» og «Familiedagen», en helg rundt månedsskiftet september/oktober hvert år. Vi deler ut varm drikke og bananer og besørger utdeling av tøyet til løperne på toppen under hovedløpene fredag og lørdag, og har ansvaret for søndagens familieløype – sammen med de aktive speiderne. Her forventer vi at de som på noen måte har anledning, setter av noen timer til innsats rundt dette – på den måten blir det lite arbeid på den enkelte.Til noen av aktivitetene som gruppen trenger hjelp til kommer det forespørsel hjem med barna om innsats og påmelding – andre ganger ringer foreldrelagets styre for å få folk til nødvendige oppgaver. Jo flere som melder seg på, jo færre telefoner blir det. Styret forsøker å fordele oppgavene til flest mulig foreldre, slik at ikke noen skal bli overbelastet.

De fleste arrangementer rene speiderarrangementer, andre er arrangementer som kan gi inntekter samtidig som det profilerer speiderne som en aktiv og positiv kraft i bydelen.  Vi håper på at foreldre kan finne moro i deltakelse i begge typer.

Legg igjen en kommentar