Vil du bli leder hos oss?

Bilde av kaffe og kano

Vi har bruk for påfyll av ledere i både tropp og flokk. Tar du utfordringen?

Gi deg selv en utfordring og lær selvstendighet og ansvarsbevisthet til barn og ungdom i 4. Bergen-Sandviken speidergruppe. Sammen med oss lærer du praktisk ledelse og blir kjent med kreative og engasjerte mennesker.

Vi bruker Speidermetoden, der unge får prøve og feile ut fra hva de har lært slik at de blir gode til å takle fysiske og mentale utfordringer gjennom livet, og selv gi tilbake til samfunnet. Mange ledere i politikk og næringsliv har vært speidere, det samme har lærere, helsepersonell og ingeniører. Speiding er sosialt, samarbeid, engasjement, vennskap, opplevelser og friluftsliv året, og verden rundt. Vi er rundt 100 medlemmer lokalt og 38 millioner i verden.

Vi drar på turer i telt, på hytten vår på Byfjellene og i blant til utlandet. Vi aker, sitter rundt bålet og lærer hvordan man kan redde andre fra drukning.

Du stiller med engasjement, vi stiller med veiledning og støtte til snodige påfunn. Du får tilgang på hytte på Byfjellene og mulighet til å låne turutstyr. Vi dekker kontigenten.

Vi holder til i Sandviksveien, men er også mye ute.
Vil du være med, send en e-post til gruppeleder@4bergen.no