Vil du begynne i flokken til høsten?

Vi tar inn nye småspeidere i 3. og 4. klasse i høst.

I flokken (3. – 4. klasse) tar vi inn nye småspeidere, både i 3. og 4. klasse. Vi har «åpent hus» tirsdag 23. august på lokalet vårt i Sandviksveien 41, fra kl. 18.30 til 19.30. Hvis det er mange som er interessert, må vi begrense inntaket, så det kan være lurt å være tidlig ute.

Ta gjerne kontakt på forhånd (e-post vwerensk@gmail.com, eller tlf. 90 88 51 27), og du bør helst ha med en forelder/foresatt på første møte.