Oppstart høstsemesteret 2016

Velkommen til nytt speidersemester!

I høst starter vi aktivitetene våre umiddelbart etter åpningsturen, dvs. i uke 34.

Flokken begynner med Åpent hus på tirsdag der vi tar imot nye småspeidere. Alle nåværende småspeidere stiller kl. 18.00 for å være med på forberedelsene, mens selve Åpent hus starter kl. 18.30.

Troppen har sitt første troppsmøte på onsdag, dette gjelder både speidere og aspiranter.