Åpningstur og dugnad på Kåken

Helgen 20. – 21. august er det igjen duket for dugnad og åpningstur!

Lørdag har vi dugnad med bl.a. vedsjau, maling og bålplassen som aktiviteter, søndag har vi vår tradisjonelle åpningstur som innleder høstsemesteret. Alle speiderfamilier og andre interesserte er hjertelig velkomne.

Se også arrangementomtalene for dugnaden og åpningsturen.