Stemningsfulle opptakelser av aspirantene i flokk og tropp

Opptakelse

Nærmere 30 småspeideraspiranter og 7 speideraspiranter ble tatt opp på de siste flokk- og troppsmøtene

OpptakelseOpptakelsen i flokken ble holdt på den faste bålplassen i Skredderdalen. En så godt som fulltallig flokk, med foreldre og søsken, møtte fram i vinterkvelden, og nærmere 30 småspeidere avla speiderløftet etter å ha gjennomført aspiranttiden i høst. Samtidig fikk 4-klassingene som begynte i fjor, overrakt «Jeg-er beredt»-merket og andre fordypningsmerker de har tatt i løpet av året.

OpptakelseSpeiderne som har gjennomgått aspiranttiden i troppen ble tatt opp på siste troppsmøte før jul. Etter opptakelsen var det juleavslutning og framvisning av lysbilder fra året i troppen.
Til våren går aspirantene over de vanlige patruljene.