Fullsatt Sandvikskirke under lysmessen 2. søndag i advent

Lysmesse

Lysmessen ble også i år holdt som høymesse med nattverd.

LysmesseI år deltok i tillegg både barnekoret og konfirmantene, og med god oppslutning fra menigheten var kirken så godt som fullsatt. Fra oss bidro ca 40 speidere og ledere til å sette speiderpreg på gudstjenesten, blant annet med skriftlesing og tenning av lys.
Alle lysene i kirken var tent med speidernes Fredslys. Dette kommer fra en ild som i sin tid ble bragt ut i Europa fra fødselsgrotten i Betlehem, og som speiderne hvert år sender over hele Norden fra en flamme som brenner i domkirken i Roskilde.