Kongens fortjenestemedalje i sølv tildelt Lilli

LillyOgOrdføreren

Etter søknad fra det forrige kretsstyret, er Lilli Hantho i 4. Bergen-Sandviken blitt tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats for speiderbevegelsen.

LillyOgOrdførerenLilli begynte sin «karriere» som speiderleder på begynnelsen av 70-tallet da hun kom inn som troppsassistent i Bergen 11. Hun ble etter hvert gruppeleder, og spilte en aktiv rolle ved sammenslåingen med guttetroppen 4. Bergen og opprettelsen av 4. Bergen-Sandviken på begynnelsen av 80-tallet. Hun var også gruppeleder de første årene etter sammenslåingen. Lilli har spesielt vært opptatt av ledermiljø og lederutdanning, og innførte i sin tid «Ledercruiset» som et arrangement for alle aktive ledere i gruppen. Lilli har også vært aktiv på krets- og forbundsplan, og har vært primus motor for kretsens julemarked.

Medaljen ble utdelt av ordfører Gunnar Bakke under en tilstelning 11. februar.

Se også artikkel på kretsen sin nettsider.