Førerpatruljetur på Kåken

patruletur

Førerpatruljen hadde sin årlige «pølsetur» til Kåken helgen 16.-18. januar. 

patruleturFørerpatruljens start på vårsemesteret var planlagt å følge gamle tradisjoner, med speideraktiviteter og pølselaging på Kåken. Et par dager før turen fikk vi imidlertid spørsmål fra Varegg om vi kunne være behjelpelige med servering av varm drikke på toppen av Stoltzen i forbindelse med Jon Tvedts minneløp, etter «Stoltzekongens» tragiske bortgang på Gullfjellet helgen før.

Tidlig lørdag morgen, før det ble lyst, bega vi oss derfor ned fra Kåken til Sandvikspilen og målområdet, for å fyre opp bål. Selve minneløpet og minnemarkeringen kan du lese mer om bl.a. på Varegg sine nettsider.   

Etter løpet bega vi oss tilbake til Kåken, der vi fortsatte med programmet: Pølsemakeri og middag lørdags kveld, og bygging av nødbivuakker om søndagen.

Etter løpet bega vi oss tilbake til Kåken, der vi fortsatte med programmet: Pølsemakeri og middag lørdags kveld, og bygging av nødbivuakker om søndagen.

Klikk her for å se billedalbum fra turen.