Kongens fortjenestemedalje til Bjarne

Medalje

19. juni fikk Bjarne Eide overrakt Kongens fortjenestemedalje i sølv av assisterende fylkesmann Rune Fjeld

MedaljeBjarne fikk medaljen for sin langvarige innsats for speiderbevegelsen. Han er en av de personene som har betydd mest for speiderarbeidet på Vestlandet de siste 50 årene, og de siste 20 årene også på nasjonalt plan.

Bjarne begynte i 4. Bergen  tropp i 1954, 11 år gammel. Han ble troppsassistent i 1960, og har hatt lederverv i gruppen sammenhengende siden da. Han var aktiv under sammenslåingen med Sandviken piketropp i 1984, og under Bjarnes ledelse vokste gruppen til en av landets største og mest veldrevne grupper, med nærmere 150 medlemmer. 

Bjarne har også hatt mange lederverv både på kretsplan og nasjonalt plan, og vært kretsleder fra 1995 til 1999. Han var leirsjef på kretleiren i Kinsarvik i 1991, og underleirsjef på landsleiren på Ingelsrud i 1993. 

Bjarnes innsats som leder i 4. Bergen-Sandviken gjennom disse snart 50 årene er uvurderlig, og han har bidratt til at mange barn og unge har fått oppleve speiderlivet.

Bjarne er nå med i gruppestyret som gruppeassistent, men på grunn av ledermangel i troppen, deltar han også som assistent i troppen.

Kåken har vært ett av hans hjertebarn helt fra 4. Bergen kjøpte hytten på 60-tallet. Etterat gamle Kåken brant i 2005, har Bjarne vært en pådriver for gjennoppbyggingen, spesielt når det gjelder egeninnsats. 

Det var Hordaland Krins v/ kretsstyret som søkte om å få tildele medaljen. Du kan lese mer om tildelingen på kretsen sine sider ved å klikke her